In maart van dit jaar kon na 2 jaar weer de Bruintje Beer Tocht verreden worden. Dit was wederom een groot succes en alweer de 5e editie.

Op de foto hieronder wordt door de vrijwilligers van de Bruintje Beer Tocht de cheque, die een waarde vertegenwoordigt van maar liefst 50 vakanties, aan Frank Ferrari van kinderhotel Burcht Wedde aangeboden.

Ferrari verheugt zich er al op deze kinderen uit de regio in het najaar in kinderhotel te mogen verwelkomen.

“Als je hoort dat sommige kinderen bij het afscheid nemen een traantje weg moeten pinken uit dankbaarheid voor alles wat ze hebben gekregen en de toekomst weer ietwat rooskleuriger inzien, weten we waar we met z’n allen voor fietsen.” aldus Hans Ravensbergen namens het bestuur van de BBT.

Het motto: ”Samen sportief voor de regio!”  heeft op deze wijze dit jaar weer een mooie invulling gekregen. Om dit ook volgend jaar weer te kunnen realiseren zijn we naarstig op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de organisatie van de 6e editie volgend jaar maart.

Het zou erg jammer zijn dat er door gebrek aan hulp bij de organisatie geen 6e editie komt. Het geluk van de kinderen verplicht ons om ons hier gezamenlijk voor in te zetten. Doe jij ook mee?

Eventuele vrijwilligers kunnen zich melden via het mailadres info@bruintjebeertocht.nl.

NB. De bijgevoegde foto is van Jantje Gras (getekende toestemming voor publicatie is aanwezig)